European Data Project s.r.o.

IČ  :  61063517
DIČ: CZ61063517

vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 68027

Sídlo:                              
 Komořany 146
 683 01 Rousínov
 Česká republika

Závod:                             
 Mlékařská 3                               
 683 01 Rousínov
 Česká republika

Pobočka Praha:
 Starochodovské 2286/1a
 149 00 Praha 4 - Chodov
 Česká republika             

Hlavní kontakt:
 tel.: +420 517 300 111
 e-mail: handel@edpsro.cz

Hlavní kontakt:
 tel.: +420 517 300 400
 e-mail: handel@edpsro.cz

Hlavní kontakt:
 tel.: 
 e-mail: handel@edpsro.cz

 


Mediální zástupce společnosti EDP

Andrej Čírtek

tel.: 602 494 208

e-mail: media@edpsro.cz 


Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti European Data Project s.r.o. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů se každá osoba vstupující do areálu správce identifikuje. Po předložení průkazu totožnosti je za výše uvedeným účelem a v nezbytně nutném rozsahu po dobu 30 dní evidováno jméno, příjmení, typ a číslo průkazu totožnosti, účel návštěvy, navštívená osoba, datum a čas návštěvy identifikované osoby.

Ochrana osobních údajů

Společnost European Data Project s.r.o. klade velký důraz a plně respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci registrace k odběru našich produktů a služeb, nebo v rámci konaných marketingových kampaní.

European Data Project s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí platnými právními předpisy a při správě poskytnutých dat dodržuje maximální bezpečnostní postupy. Abychom tyto údaje zabezpečily před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetích osob, dodržujeme veškerá běžná bezpečností opatření. Při zasílání obchodních sdělení dodržuje European Data Project s.r.o. platné právní předpisy. Odesílaná obchodní sdělení obsahují náležitosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. European Data Project s.r.o. si vyhrazuje právo používat osobní údaje k obchodním a marketingovým účelům, za předpokladu, že k tomu dal uživatel jednoznačný souhlas. Každý registrovaný uživatel může kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to odesláním e-mailu na adresu handel@edpsro.cz. Na základě takto obdržené zprávy, budou požadované údaje smazány. V případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může adresát obchodního sdělení kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeném v patičce obchodního sdělení, která mu tak okamžitě po odvolání již nebudou zasílána.