Kasino v Holubicích dostalo zelenou

Firma EDP investuje do otevření nového kasina, které se bude nacházet v Holubicích, pouhých 8 kilometrů vzdušnou čarou od sídla společnosti v Komořanech. Kasino, které bude provozováno v již stojícím komerčním objektu, původně zamýšleném pro autosalon, je pouze první fází rozsáhlého projektu. V jeho rámci v lokalitě přiléhající k exitu 210 z dálnice D1 postupně vznikne hotel s restaurací a nákupní centrum. Bude tak efektivně využit a zhodnocen zanedbaný pozemek, který před naším příchodem byl doslova rumištěm.

V kasinu by mělo být v době otevření provozováno přes 100 zařízení technické hry a tomu odpovídající počet stolů hry živé. Samozřejmostí je vybavení těmi nejmodernějšími technologiemi, které se v rámci skupiny Novomatic vyvíjejí a vyrábějí včetně registračního systému, ve kterém se hráč identifikuje přes otisk prstu. Místo provozovny bylo logicky vybráno kvůli sousedství dálnice D1. V současné době probíhá rekonstrukce objektu a kasino by mělo přivítat první návštěvníky v druhé polovině letošního roku.

Spolupráce s obcí funguje na jedničku

Prvním krokem, bez něhož by se investice do této lukrativní nemovitosti v řádu 100 miliónů Kč vůbec nemohla uskutečnit, bylo jednání s obcí Holubice. Komunikace se starostou a členy zastupitelstva začala již v roce 2017. Podstatným kritériem pro postoj obce je samozřejmě daňový výnos do místního rozpočtu, který by se při současné daňové legislativě a plánovaném počtu zařízení technické hry v kasinu měl vysoce převyšovat deset miliónů korun ročně.

Tyto prostředky potřebuje obec jako sůl: V Holubicích prudce stoupá počet obyvatel (trvalý pobyt má v obci přibližně 900 občanů, dalších několik set ale v obci bydlí). Bylo zde postaveno několik bytových domů a infrastruktura, jak už to bývá, developerským projektům úplně nestačí. Je třeba rozšířit kapacitu čističky odpadních vod, chybí místa v místní školce i základní škole, potřebná je rekonstrukce i výstavba chodníků či parkovacích míst. To vše by měl příjem z kasina umožnit. Kasino přitom s vesnickou zástavbou vůbec nesousedí, naopak je od ní několik set metrů daleko a fyzicky oddělené tělesem dálnice D1.

Se zohledněním těchto podmínek se záměrem výstavby kasina souhlasil starosta i naprostá většina místních zastupitelů, kteří schválili i smlouvu o ochraně investice společnosti EDP. Podstatou smlouvy je závazek, že pokud by obec svým jednáním záměr provozovat plnohodnotné kasino znemožnila či znehodnotila, musela by investorovi zaplatit jeho investici. Postoj pro kasino se na straně samosprávy nezměnil ani po komunálních volbách, které proběhly na podzim 2018.

Odpůrci kasina občany nepřesvědčili

Přestože příprava projektu kasina probíhal již od roku 2017 a ten byl předmětem jednání místního zastupitelstva, v době blížících se komunálních voleb vypukla veřejná kampaň, do které se zapojili i starostové některých obcí v okolí. Ti tvrdili, že kasino způsobuje kriminalitu a ohrožuje místní lidi závislostí na hraní sázkových her. Ignorovali přitom skutečnost, že poblíž několik kasin bez problémů funguje a že od účinnosti zákona o hazardních hrách nemusí nikdo do kasina fyzicky chodit, protože všechny kasinové hry za stejné částky nabízí zcela legálně online několik velkých firem, a to včetně Sazky.

V Holubicích vznikl petiční výbor, jeho členové nejprve rozšířili do schránek svých spoluobčanů anonymní leták, ve kterém mimo jiné strašili, že hraní her v kasinu je jako tvrdá droga. Poté obešli místní domácnosti a shromáždili podpisy pod petici, která požadovala vypsání místního referenda. Jak už to bývá, na stranu petice proti kasinu se postavila i média, která jsou ovlivněna situací z doby před pěti lety, kdy ještě herny, často nevhodně, bývaly součástí koloritu historických náměstí.

Na rozdíl od řady podobných komunálních referend v ČR, která požadovala zákaz heren a kasin, v tomto případě na to šli organizátoři lišácky: Nepožadovali zákaz kasina, ale pouze, aby v něm nesměly být technické hry. Přitom právě tento druh her, zejména počet zařízení, je pro příjem obce rozhodující. Naprostá většina kasin v ČR i ve světě dává hráči na výběr hru živou i technickou. Bez toho dává málokterý projekt kasina smysl.

Společnost EDP na strašení kasinem reagovala vydáním informační brožurky, která představila jak naši firmu, tak projekt kasina. Vedle toho se zapojila svými zástupci do debaty svolané starostou obce. Účastnila se i další debaty organizované petičním výborem, na kterou se dostavili právníci a další experti neziskových organizací z Prahy a Brna, aby místní občany přesvědčili o ´správném´ názoru. Na této debatě bohužel nesměla společnost EDP jako investor vůbec vystoupit.
V těchto podmínkách proběhlo společně s volbami do Evropského parlamentu na konci května místní referendum, které dopadlo naprosto jednoznačně. Volit přišly dvě třetiny místních občanů a pro plnohodnotné kasino s technickou i živou hrou se vyslovilo drtivých 67 procent z nich. Projekt kasina tak může pokračovat.

Závěrem

Holubický případ ukazuje, že pokud významná seriózní firma podnikající v oboru kasin, jako je EDP, připraví kvalitní projekt a důkladně o něm komunikuje s vedením samosprávy i občany, je možné se vyrovnat s předsudky a často nepravdivými informacemi a přesvědčit lidi o tom, že špičkové kasino představuje standardní podnikání s významným přínosem pro město či obec.