Spolupráce se školami pomáhá získat nové zaměstnance

Odborné praxe středoškolákům, témata a prostor pro zpracování bakalářské a diplomové práce vysokoškolákům nabízí pro studenty každoročně společnost European Data Project (EDP). Fungující spolupráce s vysokými i středními školami napomáhá získávat zaměstnance do výroby i na pozice specialistů. Například v letošním roce již dva absolventi studentských praxí do výrobního podniku EDP nastoupili.

„Každý rok se zúčastňujeme Dne firem na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. EDP prezentujeme jak v tiskových materiálech, kde máme k dispozici dvoustranu na naše představení, tak přímo na místě,“ říká Petra Durajová, personální ředitelka EDP.

Zástupci společnosti na Dni firem při kontaktu se studenty nabízejí jednak možnosti uplatnění na hlavní pracovní poměr, jednak témata pro bakalářské a diplomové práce. Ta jsou vzhledem k širokému záběru firem z české skupiny Novomatic velmi pestrá, například se tematicky zaměřují na hutní materiály, kontrolu jakosti, plošné tváření, svařování, povrchové úpravy a další.

„Na Den firem většinou vyjedou lidé různých specializací, kromě HR jsou to například technologové, IT specialisté a další. Na poslední akci byli dokonce dva naši mladí zaměstnanci, kteří VUT absolvovali. Bylo pěkné, když se dělili o své pracovní zkušenosti se svými učiteli i bývalými spolužáky. Prezentace hned byla živější,“ všímá si Petra Durajová.

Praxe středoškoláků z regionu

Poněkud odlišný model spolupráce má EDP nastavený se středními průmyslovými školami. Studenti různých oborů a specializací v podniku absolvují povinné praxe, kromě toho si mohou například ve výrobě přivydělat v rámci letních brigád.

Podnik spolupracuje se Střední školou technickou a ekonomickou (SŠTE) sídlící v Brně na Olomoucké ulici, dále se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou (SŠSE) z brněnské Trnkové ulice. Mezi další školy patří střední škola Sochorova ve Vyškově či Střední průmyslová škola v Jedovnicích u Blanska. Ve firmě také přivítali studenty Střední integrované školy Slavkov, kteří si v rámci exkurze, jako budoucí truhláři, prohlédli zejména stolárnu a související provozy.

„Ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vyškově jsou u nás aktuálně na dlouhodobé praxi dva studenti strojírenského oboru a jedna studentka, která se specializuje na skladové hospodářství. Budou k nám docházet po dobu téměř pěti měsíců, jednou za čtrnáct dní na čtyři až pět dnů. Přestože se jedná o praxi, která je součástí praktické výuky žáků, využíváme možnosti jejich produktivní práci finančně odměnit,“ říká Petra Durajová.

Kromě toho se studenti ze středních škol dostávají do provozů EDP i na krátkodobé praxe. Například v květnu absolvoval v IT praxi student ze SPŠ Jedovnice, která je vyhlášená v oblasti právě IT oborů. Na oddělení vývoje nastoupil student ze SŠTE Brno a podobně.

Vytipování potenciálních zaměstnanců

Školy spolupráci s velkým a stabilním zaměstnavatelem vítají. Studenti mají možnost ověřit si získané teoretické znalosti v praktickém životě. Pro EDP představují praxe studentů možnost podchytit a zaujmout šikovné a perspektivní studenty a nabídnout jim uplatnění po absolvování školy.

Kromě této přímé spolupráce je společnost EDP jako potenciální zaměstnavatel mimo jiné uvedena také v Atlase školství pro Jihomoravský kraj. Partnerem projektu je Úřad práce České republiky.

Vějíř aktivit při práci se studenty je takto široký, protože společnost EDP dlouhodobě řeší nedostatek pracovníků jak ve výrobě, tak na rozličné specializované pozice. Nástup studentů představuje ideální příležitost, jak stav zaměstnanců doplnit.