Úspěšný start sympózií Casino Leadership Forum

Dobré výsledky přicházejí s dobrým vedením. S tímto předpokladem připravili organizátoři ze společnosti European Data Project, člena skupiny Novomatic, plán čtvrtletních sympóziích zaměřených na vedení lidí v kasinech. Doposud se pod vedením zkušené projektové manažerky Heleny Jankovic uskutečnila dvě sympózia.

„Naším záměrem bylo vytvořit novou platformu pro sdílení osvědčených postupů, budování vzájemných vztahů a prohloubení spolupráce mezi managementy kasin Admiral v České republice,“ říká Helena Jankovic.

První Casino Leadership Symposium pro vedení kasin skupiny Novomatic v ČR se konalo 18. prosince 2018. Na seznamu řečníků figurovali například Philipp Nossek, vedoucí pohraničních provozoven kasin Admiral v České republice, a Walter Grillberger, projektový manažer EDP s bohatými zkušenostmi s řízením provozu mezinárodní sítě kasin. Organizační tým Symposia tvořili Philipp Nossek, Walter Grillberger a Helena Jankovic, odbornice na marketing a public relations, která za symposium odpovídala.

Přestože celková myšlenka akce může znít všeobecně, program se zaměřil na praktické otázky, které musí každý manažer kasina řešit: například vztahy se zahraničními spolupracovníky, zlepšení kontroly živých her nebo kasinové gastronomie. Další část první akce byla věnována diskusi o jejím účelu a budoucích tématech, která budou vznesena na této nové komunikační platformě pracovníků kasin Admiral.

„Diskutovali jsme o širokém seznamu možných témat týkajících se každého manažera kasina, například o školení pracovníků, prevenci syndromu vyhoření, motivačních faktorech pro zaměstnance, komunikaci s hosty, problémech v náboru, trendech v živé hře, ale také o optimalizaci naší gastronomické nabídky a mnoha dalších. Bylo zřejmé, že se tato témata týkají nás všech a že platforma pro komunikaci, kterou jsem nazval Casino Leadership Symposium, je užitečná a potřebná,“ říká Helena Jankovič.

Již v průběhu prvního sympozia bylo jasné, že nebude poslední, což se brzy potvrdilo. Druhé Casino Leadership Symposium se uskutečnilo 12. března 2019. Po závazcích učiněných na 1. sympoziu se účastníci okamžitě ponořili do základů každodenního podnikání v kasinu. Hlavní myšlenka tohoto zasedání byla založena na tvrzení: „Postoj vůdce pomáhá určit postoj následovníků“. Řešení tématu klíčového významu vyvolalo velký zájem a zapojení všech účastníků.

Cílem organizátorů symposia bylo motivovat účastníky, aby využili své pracovní zkušenosti a dovednosti ke vzdělávání a podpoře svých podřízených zaměstnanců. „Zpráva, kterou jsme chtěli sdělit manažerům kasin Admiral, byla, aby se potvrdili své vůdcovství tím, že se začnou chovat podle vyšších hodnot, například: „Proměňte slova v činy“ nebo „Dělejte sám, co chcete po druhých“,“ vysvětluje Helena Janković.

Vrcholem druhého sympozia bylo „Poskytování mimořádného technického servisu v kasinech“. Zástupci Sonja Nemeček, Tomáš Absolon a Pavel Moudrý připravili prezentace o koordinaci provozu kasin, technických služeb a IT oddělení kasinových operací. Prezentovali limity technického zázemí společnosti a jejich možná řešení.

Velkým překvapením a třešničkou na dortu bylo představení nové značky Admiral „Admirable Places – Obdivuhodná místa“. „Myšlenka vytvořit takzvaná obdivuhodná místa byla primárně vytvořena s cílem přiblížit kasina Admiral širšímu spektru pracovníků našich kasin. Obdivuhodná místa jsou všechna výjimečná kasina Admiral, na která jsme hrdí,“ říká Helena Jankovic. Na každém dalším sympoziu budou představena dvě obdivuhodná místa.

Obě zatím uskutečněná setkání ukázala, že zaměstnanci jsou schopni komunikovat otevřeně a efektivně spolupracovat. Potvrzuje to velmi dobrá zpětná vazba účastníků sympózií. Brzy se setkají znovu, aby probrali další vývoj společnosti. Příští sympozium se bude konat 4. června.