Ochrana dat

Vážení návštěvníci našich webových stránek!

1 ÚVOD

Pro skupinu NOVOMATIC je ochrana vašich údajů velmi důležitou záležitostí a chtěli bychom, abyste mohli navštěvovat naše webové stránky bez obav. Využívání naší webové nabídky je možné zásadně bez zadávání osobních údajů. Následující prohlášení o ochraně dat poskytuje úplný přehled toho, jak skupina NOVOMATIC ručí za ochranu vašich údajů a jaký druh dat k jakému účelu je získáván.

2 ZPRACOVÁNÍ DAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Některé údaje získané při návštěvě našich webových stránek se používají pro statistické vyhodnocování. Rozsah těchto údajů je popsán dále. Údaje se používají pouze interně a slouží primárně k tomu, aby se neustále zlepšovala naše webová nabídka a přizpůsobovala se vašim požadavkům.

Pro tracking používáme nástroj Piwik (piwik.org). V rámci vaší návštěvy webových stránek se získávají a vyhodnocují následující data, která předává váš prohlížeč našemu serveru. Získávání probíhá přes JavaScript, který se vyvolá na každé webové stránce. JavaScript ukládá ve vašem počítači tracking-cookie k identifikaci vaší relace prohlížeče a přiřazení opakovaných přístupů na webovou stránku. Získávají se následující data:

 • Request (název požadovaného souboru) včetně parametrů
 • Typ a verze prohlížeče (např.: Internet Explorer 6.0)
 • Jazyk prohlížeče (např.: němčina)
 • použitý operační systém (např.: Windows XP)
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • Rozlišení displeje
 • Aktivace Javascript
 • Instalované plugIn (Java, Flash, Real, Quicktime, …)
 • Cookies Zap/Vyp
 • Hloubka vybarvení
 • Referrer URL (předtím navštívená stránka vč. jejích parametrů, jako např.: hledané pojmy ve vyhledávačích,…)
 • IP adresa ke zjištění země původu. IP adresa samotná se používá pro geografické přiřazení a zjišťování providera a okamžitě se opět smaže
 • Datum a čas přístupu
 • Kliknutí

Ukládají se také osobní údaje, které zadáváte sami při vstupu do formulářů „Informační požadavky“, „Žádost o místo“ a  „Kontakty“. Skupina NOVOMATIC užívá vaše osobní údaje výlučně v rámci platných zákonů a předpisů.

3 IP ADRESA

IP adresa se přenáší při každém dotazu na serveru, aby server věděl, kam musí zaslat odpověď. IP adresu obdrží každý od poskytovatele internetového připojení (ISP), jakmile se připojí k internetu a ISP může dohledat, která IP adresa v jakém okamžiku kterému zákazníkovi byla přiřazena. Pokud se IP adresa ukládá, lze oklikou přes IPS teoreticky zjistit identitu majitele připojení. My a náš poskytovatel statistických služeb neukládáme proto IP adresu trvale, nýbrž ji používáme pouze pro rozeznání relace a z bezpečnostních důvodů (např. na obranu před útoky hackerů). IP adresa se potom okamžitě znovu smaže, takže získané údaje jsou poté anonymní a není už možné zjistit ani cestou ISP přiřazení k identitě uživatele.

4 COOKIES

4.1 Účel cookies

Aby se mohla využívat webová nabídka skupiny NOVOMATIC bez omezení, používáme po dobu vaší návštěvy na stránce takzvané session cookies. Session cookies jsou malé informační jednotky, které nabízející ukládá v pracovní paměti počítače návštěvníka. V session cookie se ukládá náhodně vytvořené jednoznačné identifikační číslo, takzvané session ID. Kromě toho obdrží cookie údaj o svém původu a lhůtě uložení. Tyto cookies nemohou ukládat žádná jiná data.

Nastavení session cookies nám nedovoluje prohlížet soubory ve vašem počítači.

Session cookies se po ukončení relace, tj. po zavření okna prohlížeče, automaticky smažou.

Aktivace session cookies je předpokladem, abychom mohli užívat na webových stránkách nabídky s povinností autentifikace.

4.2 Zacházení s cookies

Používání cookies lze nastavit v internetovém prohlížeči. Standardně jsou prohlížeče nastaveny tak, že jsou session cookies akceptovány. Máte možnost odmítnout používání session cookies.

5 POLITIKA OCHRANY DAT SKUPINY NOVOMATIC

Ochrana dat, bezpečnost informací a spolehlivost jsou pro skupinu NOVOMATIC základnou stabilních a úspěšných vztahů se zákazníky. Proto můžeme na této stránce informovat o politice ochrany dat platné pro celou skupinu NOVOMATIC.

5.1 Zásady ochrany dat

Ochrana soukromé sféry a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitou záležitostí.

Všechny datové aplikace provozované skupinou NOVOMATIC jsou v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a také příslušného použitelného národního zákona na ochranu osobních údajů a dalších specifických předpisů.

Dodržování ochrany a bezpečnosti dat je zaručeno v celém koncernu následnými závaznými opatřeními:

 • Koncepce ochrany dat
 • Politika ochrany dat
 • Program ochrany dat
 • Systém řízení ochrany dat (DSMS)

5.2 Koncepce ochrany dat

V koncepci ochrany dat byl stanoven z pohledu zákonného zástupce skupiny NOVOMATIC stupeň bezpečnosti ochrany dat (potřeba ochrany), kterého je nutno dosáhnout. Z toho byly odvozeny požadavky na politiku ochrany dat a na proces neustálého zlepšování ochrany dat v celé skupině NOVOMATIC.

5.3 Politika ochrany dat

Na základě zjištění stavu procesů rozhodujících pro ochranu dat a platných právních předpisů o ochraně dat byla pro skupinu NOVOMATIC stanovena písemná politika ochrany dat jako základna pro realizaci programu ochrany dat a zřízení systému řízení ochrany dat (DSMS).

5.4 Program ochrany dat

V rámci programu ochrany dat se průběžně konkretizují cíle ochrany dat a realizovaná opatření se stanoví ve formě pracovního programu a jsou opatřena příslušnými realizačními lhůtami.

5.5 Systém řízení ochrany dat (DSMS)

V DSMS jsou stanoveny pravidla, směrnice, opatření, zdroje, metody, kompetence, postupy a organizační struktury k prosazování a kontrole programu na ochranu dat.
V souladu s mezinárodními normami ISO 9001:2008 a ISO/IEC 27001:2005 je náš DSMS zřízen podle základní myšlenky modelu Plan-Do-Check-Act (PDCA – plánovat, provádět, kontrolovat, jednat) se zřetelem na proces neustálého zlepšování.

http://www.novomatic.com/upload/image/datenschuztmanagement.jpg
Zdroj: Karn G. Bulsuk (blog.bulsuk.com)

5.6. Záznamy o činnostech zpracování


V souladu si nařízením GDPR článku 30 skupina NOVOMATIC AG vytváří a uchovává záznamy o činnostech zpracování. Výše uvedené záznamy popisují způsob zpracování, rozsah a účel nakládání s osobními údaji včetně kategorií osobních údajů a další náležitosti. Tyto záznamy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány.

5.7 Citlivé údaje

Skupina NOVOMATIC nezjišťuje a nezpracovává v rámci vaší návštěvy na webu v žádném případě citlivé údaje ve smyslu článku 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

5.8 Zaručená ochrana dat

Nezpracováváme vaše osobní údaje zásadně bez vašeho souhlasu. Používání vašich osobních dat probíhá pouze v rámci smluvního vztahu s vámi. Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s platnými zákonem předepsanými lhůtami.

5.9 Předávání a přenechávání dat


NOVOMATIC nepředáváme osobní údaje třetím stranám a mezinárodním organizacím.

5.10 Bezpečnost dat

Metody používané skupinou NOVOMATIC pro zpracování vašich osobních údajů (hardware, software, síť, infrastruktura) odpovídají příslušnému stavu zabezpečovací techniky.

5.11 Práva subjektů údajů


Podle ustanovení článku 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 máte kdykoliv právo na informace o datech uložených k vaší osobě, jejich původu a také o příslušných příjemcích předání a účelu použití dat. Informaci sdělí na základě písemné žádosti místo skupiny NOVOMATIC uvedené v bodě 5.14. Pokud by mělo v rámci sdělování informací najevo, že vaše data jsou námi nesprávně, potom vaše data při výskytu takového předpokladu včas opravíme nebo na vaši žádost smažeme.

5.12. Právo odvolání souhlasu


Podle čl.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. V tomto případě nebudeme vaše údaje dále používat a smažeme je při dodržení případných zákonných lhůt pro uchování.

5.13. Právo vznést námitku


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo vznést námitku na Úřad pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů, které pro vás NOVOMATIC.

5.14 Další informace

Vaše důvěra je pro nás mimořádně důležitá, proto byla zřízena pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů, která vám poskytne dodatečné informace a pomoc. V případě dalších dotazů ohledně používání a využití vašich osobních údajů se obraťte prosím písemně na Mgr. Jakuba Jablonického, Komořany 146, Rousínov 683 01 nebo e-mailem  gdpr@edpsro.cz