ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Servisní oddělení firmy EDP s.r.o. nabízí svoje služby na území celé ČR. Provádí servisní zásahy na všech typech VHP, VLT, MPW, VTZ, Multi Roullet či jiných zařízení z firemní produkce, zajišťuje školení techniků, prodej náhradních dílů a poskytuje informace o změnách a aktualizacích SW.

Vaše požadavky na servis, objednávky ND, školení a ostatní požadavky se zadávají do on-line systému na tomto odkazu, který je k dispozici nepřetržitě. Po zadání požadavku je Vám na Vámi uvedený e-mail poslán záznam o zadání s kódem, pod kterým byl zadán do tohoto systému. Po zadání tohoto kódu si můžete zpětně ověřit, jak probíhá vyřizování Vašeho požadavku.

Servis – Opravy – Prodej

Opravy jsou prováděny v pracovní dny nejpozději do 48 hodin ve výrobním závodě v Komořanech. Příjem oprav po telefonické domluvě v pracovní dny od 06:30 do 14:30 hodin, mimo pracovní dobu také na lince Hotline.
Záruční doba je určena ve smlouvě o prodeji (dále záruční list). Rozhodným dnem pro určení trvání záruční doby je ohlášení závady na helpdesk. V případě požadavku na opravu v místě určeném zákazníkem, ji na základě písemné objednávky (helpdesk) provede v nejbližším možném termínu servisní technik (nejčastěji následující pracovní den).

Objednávka musí obsahovat veškeré údaje, které jsou vyžadovány v systému hlášení poruch (helpdesk), jinak tato porucha bez chybějících údajů nebude do systému zanesena!

Prodej, výměna a opravy náhradních dílů jsou zajištěny v po–pá v době od 6:30 do 14:30 hod. v servisním skladě v Komořanech. V případě neuhrazených pohledávek ze strany zákazníka vůči firmě nebude poskytován servis ani dodávky ND.

Informace skladu ND:
tel: +420 517 300 500
fax: +420 517 300 502
e-mail: skladnd@edpsro.cz

Hotline:
tel: +420 517 377 005
e-mail: hotlineVLT@edpsro.cz

Servis – Školení
V případě zájmu nabízíme našim obchodním partnerům nejčastěji jednodenní školení se zaměřením na jednotlivé konkrétní typy VHP. Školení je prováděno v předem dohodnutém termínu ve výrobním závodě v Komořanech. V odůvodněných případech je po dohodě možné provést školení i jinde. Cena je určena předem individuálně podle počtu školených techniků.