PF 2024

PF 2024

                                                                                                                                    

Vyjádření společností European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s.

Vyjádření společností European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s., k článku „Hazardní firmy lobbují v obcích. Podpora ministerstva už je jistá, slibují“, uveřejněnému dne 28.6.2023 na internetových stránkách www.seznamzpravy.cz

Společnosti European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s., patřící do skupiny Novomatic, důrazně odmítají tvrzení uvedená v článku „Hazardní firmy lobbují v obcích, kterých . Podpora ministerstva už je jistá, slibují“, zveřejněném dne 28.6.2023 na internetových stránkách www.seznamzpravy.cz., dle kterých je měl na jednání zastupitelstva obce Tuchoměřice, dne 21.6.2023, zastupovat pan Jiří Bunda, a to jako zástupce investora developerského projektu výstavby kasina.

Žádná ze společností skupiny Novomatic není investorem připravovaného developerského projektu a na jednání zastupitelstva nevyslala žádného zástupce. V případě realizace developerského projektu výstavby budovy kasina je společnost Paradise Casino Admiral, a.s., připravena jednat s developerem o provozu kasina, ale na uvedeném projektu se v přípravných fázích neúčastní.

Dále chceme zdůraznit, že žádný zástupce našich společností se nezúčastnil schůzky na Ministerstvu financí, která by se týkala jednání o hazardní dani, kterou zmínil pan Jiří Bunda. Jak ostatně Ministerstvo financí potvrdilo, žádná taková schůzka mezi panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a zástupci hazardního průmyslu neproběhla. Odmítáme tedy tvrzení uvedená v článku, která naznačují, že by se naše společnosti podílely na takových jednáních. Odmítáme tvrzení, že by naše společnosti uplatňovaly lobbistický vliv na ministerstvo.

Společnosti European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s. dodržují veškeré právní předpisy a normy platné v České republice. Jsme připraveni spolupracovat s příslušnými úřady a orgány ve všech záležitostech týkajících se naší činnosti a transparentně plnit veškeré své povinnosti.

K probíhající diskuzi nad rozpočtovým určením výnosu daně z hazardních her uvádíme, že máme za to, že v dosavadní diskuzi o rozpočtovém určení výnosu daně z technické hry zcela zapadá skutečnost, že příjem obcí, které na svém území umožňují provoz kasin a heren, se v důsledku změny v přerozdělení výnosu daně z technických her provozovaných na internetu sníží o cca. 50%, přičemž tuto změnu, považujeme za logickou a správnou. Naopak v případě přerozdělení výnosu daně z technické hry provozované v tzv. „kamenných“ provozovnách je dle našeho názoru správné zachovat stávající systém rozdělení, neboť je v souladu se zájmy obcí a respektuje jejich preference a významně snižuje korupční potenciál, protože obci je předem známo, jaké příjmy může očekávat. V této souvislosti si je rovněž nutné uvědomit, že přítomnost velkých kasin na území obce přináší i významné náklady pro obce. V první řadě se jedná o náklady vynakládané na správní činnosti spojené s povolením provozu kasina. Tyto náklady mohou zahrnovat zaměstnání dodatečných zaměstnanců, jejich vyškolení, správu a další náklady spojené s regulací kasina. Provoz velkého kasina může současně vyžadovat rozšíření nebo vylepšení místní infrastruktury, jako jsou cesty, parkoviště, kanalizace a vodovodní systémy. Obec musí investovat do těchto infrastrukturních projektů, aby zajistila dostatečnou kapacitu a pohodlí pro návštěvníky kasina. Je nutné upozornit, že v případě malých obcí počet návštěvníků kasina může mnohdy převyšovat počet obyvatel obce, což pro obce může znamenat i mnohamilionové náklady. Pokud obce na svém území povolí provoz heren a kasin, je zcela správně, že za toto obdrží podíl na výnosu z daně z hazardních her. V daném případě se jedná o obdobný princip jako u výnosu daně z nemovitostí. Obce, které na svém území povolí například vznik průmyslových či obchodních zón, mají následně výnos daně z nemovitostí, která je spojena s touto výstavbou.

Případná změna rozpočtového určení výnosu daně z technických her by nutně přinesla i významné negativní dopady pro veřejné rozpočty, a to ve výši vyšších jednotek miliard korun.

Bezpečí našich zaměstnanců je pro nás důležité.

Bezpečí našich zaměstnanců je pro nás důležité. Našim zaměstnancům jsme zajistili pravidelné testování proti onemocnění Covid-19 profesionálním týmem, pohodlně přímo v našich prostorách.

Zahájení nového školního roku 2020/2021 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově

Zahájení nového školního roku 2020/2021 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově za účasti zástupců firmy European Data Project s.r.o. Komořany.

Při příležitosti zahájení školního roku byla dne 1. 9. 2020 slavnostní otevřena nově zrekonstruovaná výdejna pro praktické vyučování žáků oboru Operátor skladování. Na rekonstrukci se finančně podílela také naše společnost.
Slavnostního přestřižení pásky byl přítomen ředitel závodu Rousínov pan Richard Voborný.
Přejeme žákům šťastné vykročení do nového školního roku a těšíme se na spolupráci při realizaci odborných praxí studentů v naší společnosti!

Spolupráce se školami pomáhá získat nové zaměstnance

Odborné praxe středoškolákům, témata a prostor pro zpracování bakalářské a diplomové práce vysokoškolákům nabízí pro studenty každoročně společnost European Data Project (EDP). Fungující spolupráce s vysokými i středními školami napomáhá získávat zaměstnance do výroby i na pozice specialistů. Například v letošním roce již dva absolventi studentských praxí do výrobního podniku EDP nastoupili.

„Každý rok se zúčastňujeme Dne firem na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. EDP prezentujeme jak v tiskových materiálech, kde máme k dispozici dvoustranu na naše představení, tak přímo na místě,“ říká Petra Durajová, personální ředitelka EDP.

Zástupci společnosti na Dni firem při kontaktu se studenty nabízejí jednak možnosti uplatnění na hlavní pracovní poměr, jednak témata pro bakalářské a diplomové práce. Ta jsou vzhledem k širokému záběru firem z české skupiny Novomatic velmi pestrá, například se tematicky zaměřují na hutní materiály, kontrolu jakosti, plošné tváření, svařování, povrchové úpravy a další.

„Na Den firem většinou vyjedou lidé různých specializací, kromě HR jsou to například technologové, IT specialisté a další. Na poslední akci byli dokonce dva naši mladí zaměstnanci, kteří VUT absolvovali. Bylo pěkné, když se dělili o své pracovní zkušenosti se svými učiteli i bývalými spolužáky. Prezentace hned byla živější,“ všímá si Petra Durajová.

Praxe středoškoláků z regionu

Poněkud odlišný model spolupráce má EDP nastavený se středními průmyslovými školami. Studenti různých oborů a specializací v podniku absolvují povinné praxe, kromě toho si mohou například ve výrobě přivydělat v rámci letních brigád.

Podnik spolupracuje se Střední školou technickou a ekonomickou (SŠTE) sídlící v Brně na Olomoucké ulici, dále se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou (SŠSE) z brněnské Trnkové ulice. Mezi další školy patří střední škola Sochorova ve Vyškově či Střední průmyslová škola v Jedovnicích u Blanska. Ve firmě také přivítali studenty Střední integrované školy Slavkov, kteří si v rámci exkurze, jako budoucí truhláři, prohlédli zejména stolárnu a související provozy.

„Ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vyškově jsou u nás aktuálně na dlouhodobé praxi dva studenti strojírenského oboru a jedna studentka, která se specializuje na skladové hospodářství. Budou k nám docházet po dobu téměř pěti měsíců, jednou za čtrnáct dní na čtyři až pět dnů. Přestože se jedná o praxi, která je součástí praktické výuky žáků, využíváme možnosti jejich produktivní práci finančně odměnit,“ říká Petra Durajová.

Kromě toho se studenti ze středních škol dostávají do provozů EDP i na krátkodobé praxe. Například v květnu absolvoval v IT praxi student ze SPŠ Jedovnice, která je vyhlášená v oblasti právě IT oborů. Na oddělení vývoje nastoupil student ze SŠTE Brno a podobně.

Vytipování potenciálních zaměstnanců

Školy spolupráci s velkým a stabilním zaměstnavatelem vítají. Studenti mají možnost ověřit si získané teoretické znalosti v praktickém životě. Pro EDP představují praxe studentů možnost podchytit a zaujmout šikovné a perspektivní studenty a nabídnout jim uplatnění po absolvování školy.

Kromě této přímé spolupráce je společnost EDP jako potenciální zaměstnavatel mimo jiné uvedena také v Atlase školství pro Jihomoravský kraj. Partnerem projektu je Úřad práce České republiky.

Vějíř aktivit při práci se studenty je takto široký, protože společnost EDP dlouhodobě řeší nedostatek pracovníků jak ve výrobě, tak na rozličné specializované pozice. Nástup studentů představuje ideální příležitost, jak stav zaměstnanců doplnit.

Rozhovor s výkonným ředitelem Novomaticu Haraldem Neumannem

Lewis Peak, redaktor proslulého mezinárodního průmyslového magazínu G3, hovořil s výkonným ředitelem NOVOMATICu Haraldem Neumannem na G2E 2018 o nejnovějším vývoji a současné situaci v různých segmentech tohoto průmyslového obra globálního korporátního byznysu.

Jak NOVOMATIC využívá svou dominantní pozici na evropském trhu a úspěch v Latinské Americe, aby posílil svou stopu ve Spojených státech a Asii?

NOVOMATIC má významný podíl na evropském trhu a my tento podíl stále zvyšujeme pomocí diverzifikace do nových produktových segmentů, jako jsou například sportovní sázky a online, v závislosti na konkrétních regulacích trhu. V Asii jde o celou řadu zajímavých projektů – pracujeme například na významném projektu, ve kterém jsme prodali několik stovek přístrojů, což je pro nás velice zajímavé, protože tu je možnost dodávat různé vybavení do velkých kasinových rezortů. Nicméně v současnosti se soustředíme především na trh Spojených států, konkrétně na tři odlišné segmenty produktů.

První oblastí zájmu NOVOMATICu ve Spojených státech je sektor velkých kasinových slotů, ve kterém jsme za posledních pár let vyrostli natolik, abychom mu porozuměli, což je důležité, jelikož se výrazně liší od evropského modelu. Americký trh je více zaměřen na „time-on-device“ a my máme v plánu uvést na trh speciální sérii herních titulů pro americké hráče. Domnívám se, že v letošním roce bude patřit k úspěšným titulům na americkém trhu nově uvedená hra MacGyver a další přijdou v následujících šesti až dvanácti měsících. Víme, že musíme naše hry přizpůsobit, aby vyhovovaly americkému hráči, a náš vývojářský tým pracuje na tom, abychom toho dosáhli již v roce 2019.

Druhou oblastí zájmu jsou VGT (Videoherní terminály). Na výstavě G2E 2018 (Global Gaming Expo v Las Vegas) jsme přišli s řadou kombinovaných her.

Posledním zájmovým sektorem jsou sportovní sázky. Nedávno jsme na pozici mezinárodního ředitele pro sportovní sázky najali Felipe Ludeñu, který pracoval pro několik špičkových sázkových kanceláří včetně Grupo Codere a má neuvěřitelné znalosti trhu jak z hlediska geografie, tak z technologické perspektivy. Jeho úkolem je vyhodnocování technologie NOVOMATICu pro sportovní sázení z hlediska toho, jak je konkurenceschopná pro trh ve Spojených státech, a především pro evropské trhy, které by mohly být pro NOVOMATIC zajímavé – například Španělsko, Itálie, Německo. NOVOMATIC již spolupracoval se Sportradarem na společném vývoji produktů a služeb. Prvním trhem, na kterém jsme implementovali tuto strategii, je Itálie, ale jsou zde příležitosti i pro americký trh.

Jak zásadní je pro NOVOMATIC získat významný tržní podíl ve Spojených státech a ve které oblasti můžeme očekávat trhák? Budou to hrací automaty, ETG, sportovní sázky, online, mobily, nebo něco jiného?

Co se týče ETG produktů, na americkém trhu už slavíme úspěchy s významnou a úspěšnou instalací ve Foxwoods v Connecticutu (54 instaloval elektronických stolů ve Foxwoods v roce 2017) a další se uskutečnila v Pechanga v Kalifornii. V současnosti jsou ve Spojených státech pro NOVOMATIC velké příležitosti, především na trhu videoherních terminálů, a letos tu chceme uvést i systém Octavian myACP, například ve státě Illinois. Pokud jde o budoucnost, míra příležitostí na trhu Class III ukazuje, že pro NOVOMATIC bude nejdůležitější posouvat se vpřed v této oblasti.

Jaké jsou největší příležitosti pro NOVOMATIC na mezinárodním trhu a jak se jich společnost chopí, aby vybudovala dlouhodobý růst?

Kromě Spojených států a Evropy se v současnosti rýsují velké tržní možnosti v Africe. Už podnikáme v Jihoafrické republice a díky tomu, že jsme měli velké množství strojů, především z německého AWP trhu (NOVOMATIC musel vyměnit tisíce strojů kvůli legislativní změně pouličního trhu), Afrika byla velmi zajímavá pro umístění zrekonstruovaných strojů. Provozovatelům můžeme nabídnout konkurenceschopnou cenu a dobrou příležitost, především díky tomu, že africká strojírenská výroba je velmi podobná té evropské.

Na veletrhu ICE NOVOMATIC prohlásil, že se do budoucna neplánují žádné akvizice, ale od té doby společnost zaměstnala dalších téměř 700 lidí. Kde se tenhle růst v rámci společnosti koncentruje?

Akvizice jsme snížili, ale nezastavili jsme je. Na ICE jsme uvedli, že jsme v posledních letech převzali okolo 150 firem, ovšem zpomalení neznamená, že jsme stopli veškerou aktivitu. Na trzích, jako je Španělsko, Německo, Nizozemsko, Východní Evropa atd., stále nakupujeme arkády a přidáváme do divize více provozu. V současnosti je nicméně cílem ustálit rapidní růst minulých let, který byl poháněn především akvizicí společností. S růstem přišly také synergie. Naším cílem je optimalizace interních procesů a struktur napříč hranicemi.

V tomto roce jste prohlásili, že největší překážkou pro váš byznys jsou legislativní změny. Jak se NOVOMATIC vyrovnává s těmito výzvami, zvlášť dnes, kdy je Německo pod velkým tlakem, ať už jde o hazardní hry, nebo o online?

Ano, regulace je největší výzvou, které naše společnost čelí, ale zase je nápomocná v tom smyslu, že „čistí“ trh. Regulace má dva dopady – když vezmeme příklad Rakouska, pro náš byznys v Rakousku byly legislativní změny výzvou, ale regulace také znamená, že je na trhu méně rivalů, což nám přináší konkurenční výhodu. Regulační prostředí nás zároveň poškozuje i ochraňuje – je to dvojsečná zbraň. Sice to bude v první fázi bolet, ale spousta z malých až středně velkých podniků bude muset opustit trh – a nakonec z toho někdo vyjde jako vítěz.

V posledních třech letech NOVOMATIC investoval miliardu eur do akvizic, ale také dal hodně do německého trhu. Abychom totiž mohli splnit listopadovou legislativní lhůtu, v souladu s novými nařízeními jsme museli změnit kolem 100 000 strojů v pouličním herním sektoru. Německo je a zůstává výzvou. V polovině listopadu získáme (tedy dnes už jsme získali) první zpětnou vazbu od zákazníků, co se týče přijetí našich nových her – museli jsme totiž změnit herní matematiku. Během tohoto počátečního období – poslední generace strojů zatím zůstává v arkádách – pro nás bude složité získat spolehlivou zpětnou vazbu nanové hry. Nicméně v roce 2019 budeme lépe rozumět výkonu arkád, a to dřív, než se pustíme do další výzvy. V roce 2021 současná německá legislativa pozbyde platnosti a bude muset být znovu projednána – což bude také výzva. Znamená to, že bude příležitost pracovat společně s regulačním prostředím, abychom vybudovali nový online rámec, který zvýhodní náš byznys.

Jak důležité je nedávné oznámení, že NOVOMATIC otevřel v Monaku svou NOVO zónu s SBM? Jak se podle vás tento vztah vyvíjí?

Je to pro nás velká příležitost. Jde o jedno z nejslavnějších a nejnavštěvovanějších kasin v Evropě a mít showroom v Monaku je pro NOVOMATIC velkou příležitostí. Gratuluju Lawrenci Levymu, našemu viceprezidentovi pro globální obchod, k této silné spolupráci s provozovatelem Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Můžeme použít NOVO zónu v kasinu Sun, abychom předvedli nejnovější produkty a technologie a porozuměli chování hráčů přímo v herním prostředí v Monaku. Například první umístění našeho Enchanted Fortunes Linked Jackpotu v showroomu už přineslo velmi pozitivní počáteční zpětnou vazbu.

Nejnovějším oznámením NOVOMATICU je licence na kasino v Granadě – budeme v blízké budoucnosti svědky toho, že NOVOMATIC bude přidávat další vysoce kvalitní provozy?

V posledních třech letech jsme se soustředili na získávání významných licencí na provoz kasin založených na regulačním prostředí v Evropě. Pro NOVOMATIC se toto stává stále důležitějším. Stroje jsou velkou částí nabídky kasin, což zahrnuje AWP včetně mixů, a tak sektor kasin přidává do sektoru strojů velkou hodnotu.

Jsou nedávné změny v managementu Casinos Austria AG a napětí se Sazkou důvodem k domněnkám, že provozovatele čeká neklidné období?

Z toho, co zatím víme, vyplává, že ve struktuře akcionářů Casinos Austria AG nedojde k žádné změně. Ani Sazka, ani NOVOMATIC neplánují prodat podíly. Alexander Labak prohlásil, že v dalším období už nebude výkonným ředitelem, což znamená, že odstoupí na konci roku 2019. V tuto chvíli je dozorčí rada, která má čtyři členy včetně mě, pověřená tím, aby rozhodla o struktuře managementu Casinos Austria. Pokud z této schůzky vyplyne, že je žádoucí nová struktura, pověříme headhuntera, aby našel nového výkonného ředitele.

NOVOMATIC Gaming Industries se spojili s mateřskou společností NOVOMATIC AG. Můžete čtenářům vysvětlit důvody této změny a co to pro firmu znamená?

Novomatic Gaming Industries GmbH se spojilo s mateřskou společností NOVOMATIC AG proto, aby se hlavní kompetence obou společností propojily v jediné firmě. Tím se výrazně zjednodušuje struktura skupiny a značka NOVOMATIC se tím dál posiluje.

NOVOMATIC Group je největším provozovatelem hazardních her v ČR

Skupina NOVOMATIC Group je jedním z předních světových hráčů v oblasti mezinárodního herního průmyslu. Na českém trhu působí od roku 1989 a za tuto dobu zde vyrostla ve společnost s nejvyšším počtem povolení k provozování živých i technických her, což dokládá aktuální statistika Ministerstva financí ČR. „Postavení lídra trhu se podařilo udržet i přes prudký pokles tržeb v roce 2018, který postihl celý obor,“ uvádí mluvčí skupiny v ČR Andrej Čírtek.

Největším provozovatelem kasin ze skupiny je společnost Paradise Casino Admiral, a.s. Ta byla založena v roce 1998 a nyní v České republice pod její značkou CASINO ADMIRAL funguje 55 kasin a heren. V současnosti má podle údajů MFČR k 6. květnu 2019 společnost 4779 povolení k provozování hazardních her na území ČR, což z ní činí největšího provozovatele u nás s více než 11procentním podílem na trhu. Další provozovatel kasin ze skupiny NOVOMATIC, společnost EVOL a.s. má 431 povolení k provozování her. Celkem bylo společnosti NOVOMATIC Group tedy vydáno na českém trhu 5210 daných povolení na provozování tzv. technických a živých her.

Největší počet živých i technických her

Skupina NOVOMATIC Group je u nás největším provozovatelem živých her, mezi něž patří například ruletové stoly, karetní stoly nebo kola štěstí. Aktuálně má 467 povolení na živou hru společnost Paradise Casino Admiral, a.s. a dalších 28 provozuje EVOL a.s.

Stejně tak je tomu u technických her, kde Paradise Casino Admiral, a.s. nabízí 4312 technických her a společnost EVOL a.s. pak 183 takových her.

Významný hráč na trhu

Všechna kasina a herny značky CASINO ADMIRAL kladou důraz na vysoký standard. Společnost také vyvinula unikátní registrační systém, který k registraci hráčů využívá otisky prstů. Převážná většina návštěvníků je ze zahraničí, a tak je i většina kasin situována v příhraničních oblastech.

Do skupiny NOVOMATIC Group kromě provozovatelů kasin patří také například významná společnost EDP s.r.o., která se jako jediná v ČR zabývá vývojem a výrobou technických her a dalších kasinových technologií. Ty úspěšně vyváží do celého světa.
NOVOMATIC je v České republice významným zaměstnavatelem a mimo to značně přispívá i do veřejných rozpočtů. Paradise Casino Admiral má přes 1750 zaměstnanců, EDP více než 1070. Příspěvek NOVOMATIC Group do rozpočtu ČR je významný nejen díky dani z hazardních her. Její odvod za společnosti skupiny v roce 2017 činil 1,253 miliardy korun. „To je přes 10 procent výnosu hazardní daně ze všech sázkových her a loterií v ČR,“ uvádí mluvčí NOVOMATIC Group v ČR Andrej Čírtek. Kromě toho odvedly české společnosti skupiny Novomatic do veřejných rozpočtů další téměř půl miliardou na mzdových odvodech či dani z příjmu.

„V této souvislosti je třeba připomenout, že ekonomické výsledky našich společností provozujících casina jsou za rok 2018 výrazně horší než v roce 2017. Většina firem v oboru je ve ztrátě, my jsme dosáhli černé nuly. Důvodem je zejména zavedení registrace hráčů a problémy s vydáváním nových licencí na provozování technických her. Proto i výnos hazardní daně z casin a heren poklesl meziročně v roce 2018 o více než 40 procent.“

Úspěšný start sympózií Casino Leadership Forum

Dobré výsledky přicházejí s dobrým vedením. S tímto předpokladem připravili organizátoři ze společnosti European Data Project, člena skupiny Novomatic, plán čtvrtletních sympóziích zaměřených na vedení lidí v kasinech. Doposud se pod vedením zkušené projektové manažerky Heleny Jankovic uskutečnila dvě sympózia.

„Naším záměrem bylo vytvořit novou platformu pro sdílení osvědčených postupů, budování vzájemných vztahů a prohloubení spolupráce mezi managementy kasin Admiral v České republice,“ říká Helena Jankovic.

První Casino Leadership Symposium pro vedení kasin skupiny Novomatic v ČR se konalo 18. prosince 2018. Na seznamu řečníků figurovali například Philipp Nossek, vedoucí pohraničních provozoven kasin Admiral v České republice, a Walter Grillberger, projektový manažer EDP s bohatými zkušenostmi s řízením provozu mezinárodní sítě kasin. Organizační tým Symposia tvořili Philipp Nossek, Walter Grillberger a Helena Jankovic, odbornice na marketing a public relations, která za symposium odpovídala.

Přestože celková myšlenka akce může znít všeobecně, program se zaměřil na praktické otázky, které musí každý manažer kasina řešit: například vztahy se zahraničními spolupracovníky, zlepšení kontroly živých her nebo kasinové gastronomie. Další část první akce byla věnována diskusi o jejím účelu a budoucích tématech, která budou vznesena na této nové komunikační platformě pracovníků kasin Admiral.

„Diskutovali jsme o širokém seznamu možných témat týkajících se každého manažera kasina, například o školení pracovníků, prevenci syndromu vyhoření, motivačních faktorech pro zaměstnance, komunikaci s hosty, problémech v náboru, trendech v živé hře, ale také o optimalizaci naší gastronomické nabídky a mnoha dalších. Bylo zřejmé, že se tato témata týkají nás všech a že platforma pro komunikaci, kterou jsem nazval Casino Leadership Symposium, je užitečná a potřebná,“ říká Helena Jankovič.

Již v průběhu prvního sympozia bylo jasné, že nebude poslední, což se brzy potvrdilo. Druhé Casino Leadership Symposium se uskutečnilo 12. března 2019. Po závazcích učiněných na 1. sympoziu se účastníci okamžitě ponořili do základů každodenního podnikání v kasinu. Hlavní myšlenka tohoto zasedání byla založena na tvrzení: „Postoj vůdce pomáhá určit postoj následovníků“. Řešení tématu klíčového významu vyvolalo velký zájem a zapojení všech účastníků.

Cílem organizátorů symposia bylo motivovat účastníky, aby využili své pracovní zkušenosti a dovednosti ke vzdělávání a podpoře svých podřízených zaměstnanců. „Zpráva, kterou jsme chtěli sdělit manažerům kasin Admiral, byla, aby se potvrdili své vůdcovství tím, že se začnou chovat podle vyšších hodnot, například: „Proměňte slova v činy“ nebo „Dělejte sám, co chcete po druhých“,“ vysvětluje Helena Janković.

Vrcholem druhého sympozia bylo „Poskytování mimořádného technického servisu v kasinech“. Zástupci Sonja Nemeček, Tomáš Absolon a Pavel Moudrý připravili prezentace o koordinaci provozu kasin, technických služeb a IT oddělení kasinových operací. Prezentovali limity technického zázemí společnosti a jejich možná řešení.

Velkým překvapením a třešničkou na dortu bylo představení nové značky Admiral „Admirable Places – Obdivuhodná místa“. „Myšlenka vytvořit takzvaná obdivuhodná místa byla primárně vytvořena s cílem přiblížit kasina Admiral širšímu spektru pracovníků našich kasin. Obdivuhodná místa jsou všechna výjimečná kasina Admiral, na která jsme hrdí,“ říká Helena Jankovic. Na každém dalším sympoziu budou představena dvě obdivuhodná místa.

Obě zatím uskutečněná setkání ukázala, že zaměstnanci jsou schopni komunikovat otevřeně a efektivně spolupracovat. Potvrzuje to velmi dobrá zpětná vazba účastníků sympózií. Brzy se setkají znovu, aby probrali další vývoj společnosti. Příští sympozium se bude konat 4. června.

Kasino v Holubicích dostalo zelenou

Firma EDP investuje do otevření nového kasina, které se bude nacházet v Holubicích, pouhých 8 kilometrů vzdušnou čarou od sídla společnosti v Komořanech. Kasino, které bude provozováno v již stojícím komerčním objektu, původně zamýšleném pro autosalon, je pouze první fází rozsáhlého projektu. V jeho rámci v lokalitě přiléhající k exitu 210 z dálnice D1 postupně vznikne hotel s restaurací a nákupní centrum. Bude tak efektivně využit a zhodnocen zanedbaný pozemek, který před naším příchodem byl doslova rumištěm.

V kasinu by mělo být v době otevření provozováno přes 100 zařízení technické hry a tomu odpovídající počet stolů hry živé. Samozřejmostí je vybavení těmi nejmodernějšími technologiemi, které se v rámci skupiny Novomatic vyvíjejí a vyrábějí včetně registračního systému, ve kterém se hráč identifikuje přes otisk prstu. Místo provozovny bylo logicky vybráno kvůli sousedství dálnice D1. V současné době probíhá rekonstrukce objektu a kasino by mělo přivítat první návštěvníky v druhé polovině letošního roku.

Spolupráce s obcí funguje na jedničku

Prvním krokem, bez něhož by se investice do této lukrativní nemovitosti v řádu 100 miliónů Kč vůbec nemohla uskutečnit, bylo jednání s obcí Holubice. Komunikace se starostou a členy zastupitelstva začala již v roce 2017. Podstatným kritériem pro postoj obce je samozřejmě daňový výnos do místního rozpočtu, který by se při současné daňové legislativě a plánovaném počtu zařízení technické hry v kasinu měl vysoce převyšovat deset miliónů korun ročně.

Tyto prostředky potřebuje obec jako sůl: V Holubicích prudce stoupá počet obyvatel (trvalý pobyt má v obci přibližně 900 občanů, dalších několik set ale v obci bydlí). Bylo zde postaveno několik bytových domů a infrastruktura, jak už to bývá, developerským projektům úplně nestačí. Je třeba rozšířit kapacitu čističky odpadních vod, chybí místa v místní školce i základní škole, potřebná je rekonstrukce i výstavba chodníků či parkovacích míst. To vše by měl příjem z kasina umožnit. Kasino přitom s vesnickou zástavbou vůbec nesousedí, naopak je od ní několik set metrů daleko a fyzicky oddělené tělesem dálnice D1.

Se zohledněním těchto podmínek se záměrem výstavby kasina souhlasil starosta i naprostá většina místních zastupitelů, kteří schválili i smlouvu o ochraně investice společnosti EDP. Podstatou smlouvy je závazek, že pokud by obec svým jednáním záměr provozovat plnohodnotné kasino znemožnila či znehodnotila, musela by investorovi zaplatit jeho investici. Postoj pro kasino se na straně samosprávy nezměnil ani po komunálních volbách, které proběhly na podzim 2018.

Odpůrci kasina občany nepřesvědčili

Přestože příprava projektu kasina probíhal již od roku 2017 a ten byl předmětem jednání místního zastupitelstva, v době blížících se komunálních voleb vypukla veřejná kampaň, do které se zapojili i starostové některých obcí v okolí. Ti tvrdili, že kasino způsobuje kriminalitu a ohrožuje místní lidi závislostí na hraní sázkových her. Ignorovali přitom skutečnost, že poblíž několik kasin bez problémů funguje a že od účinnosti zákona o hazardních hrách nemusí nikdo do kasina fyzicky chodit, protože všechny kasinové hry za stejné částky nabízí zcela legálně online několik velkých firem, a to včetně Sazky.

V Holubicích vznikl petiční výbor, jeho členové nejprve rozšířili do schránek svých spoluobčanů anonymní leták, ve kterém mimo jiné strašili, že hraní her v kasinu je jako tvrdá droga. Poté obešli místní domácnosti a shromáždili podpisy pod petici, která požadovala vypsání místního referenda. Jak už to bývá, na stranu petice proti kasinu se postavila i média, která jsou ovlivněna situací z doby před pěti lety, kdy ještě herny, často nevhodně, bývaly součástí koloritu historických náměstí.

Na rozdíl od řady podobných komunálních referend v ČR, která požadovala zákaz heren a kasin, v tomto případě na to šli organizátoři lišácky: Nepožadovali zákaz kasina, ale pouze, aby v něm nesměly být technické hry. Přitom právě tento druh her, zejména počet zařízení, je pro příjem obce rozhodující. Naprostá většina kasin v ČR i ve světě dává hráči na výběr hru živou i technickou. Bez toho dává málokterý projekt kasina smysl.

Společnost EDP na strašení kasinem reagovala vydáním informační brožurky, která představila jak naši firmu, tak projekt kasina. Vedle toho se zapojila svými zástupci do debaty svolané starostou obce. Účastnila se i další debaty organizované petičním výborem, na kterou se dostavili právníci a další experti neziskových organizací z Prahy a Brna, aby místní občany přesvědčili o ´správném´ názoru. Na této debatě bohužel nesměla společnost EDP jako investor vůbec vystoupit.
V těchto podmínkách proběhlo společně s volbami do Evropského parlamentu na konci května místní referendum, které dopadlo naprosto jednoznačně. Volit přišly dvě třetiny místních občanů a pro plnohodnotné kasino s technickou i živou hrou se vyslovilo drtivých 67 procent z nich. Projekt kasina tak může pokračovat.

Závěrem

Holubický případ ukazuje, že pokud významná seriózní firma podnikající v oboru kasin, jako je EDP, připraví kvalitní projekt a důkladně o něm komunikuje s vedením samosprávy i občany, je možné se vyrovnat s předsudky a často nepravdivými informacemi a přesvědčit lidi o tom, že špičkové kasino představuje standardní podnikání s významným přínosem pro město či obec.

NFPK postupuje proti projektu casina v Holubicích netransparentně a dává chybné informace

Nezisková organizace Nadační fond proti korupci reprezentovaná analytikem Ondřejem Závodským vystupuje proti projektu casina společnosti EDP s.r.o. v Holubicích a používá přitom věcně nesprávné argumenty, kterým chybí odbornost a jsou zveřejňovány čistě s účelem ovlivnit postoj místních občanů. V okolí u dálnice D1 je přitom několik fungujících casin (na Rohlence, v Popůvkách a v obchodní zóně Olympia), které žádnou pozornost NFPK nebudí. Proto považuje společnost EDP za nutné upozornit na nepravdivé informace NFPK a seznámit média i veřejnost s realitou formou otevřeného dopisu Ondřeji Závodskému.
Andrej Čírtek, tiskový mluvčí a veřejný zástupce EDP s.r.o., uvádí: „Pan doktor Závodský uvádí věcně nesprávné informace, jako že smlouva na ochranu investice mezi naší společností a obcí Holubice je neúčinná. Přitom podmínky účinnosti (doložit vlastnictví nemovitosti a povolení k provozování hazardních her) jsou smlouvou jasně dány a naplněny. Obci v případě porušení smlouvy hrozí povinnost náhrady škody ve výši celé naší investice.“
V zásadě jediný argument proti casinu, který NFPK a Ondřej Závodský uvádí, je, že casino způsobí kriminalitu: „Casina v Popůvkách či na Rohlence žádnou kriminalitu nepůsobí. A hazardní hry, které dříve byly pouze v casinech, jsou díky zákonu o hazardních hrách, který připravil právě doktor Závodský, každému k dispozici v mobilu. Casino s registrací, které sledují desítky kamer, je daleko bezpečnější a regulovanější prostředí než online casina, jejichž vznik nový zákon posvětil,“ uvádí k tomu Andrej Čírtek.
Společnost EDP také nerozumí, proč se nezisková organizace, která má bojovat proti korupci, vymezuje proti jednomu konkrétnímu projektu casina. I pokud by šlo o motivaci získat pozornost tématem „boje s hazardem“, pak není jasné, proč NFPK nevystupuje proti dalším casinům, která v okolí Brna fungují. NFPK by proto měl transparentně vysvětlit svoji motivaci. Z pohledu společnosti EDP je jediným beneficientem jednání NFPK konkurence, která již v okolí dálnice D1 casina bez problémů a bez jakékoliv pozornosti provozuje.
„Kdokoliv poskytuje nepravdivé informace, kdokoliv vyzývá k porušování smluv, aniž by za to nesl jakoukoliv odpovědnost, není důvěryhodný. Vyzýváme NFPK a Ondřeje Závodského, aby jednali transparentně a drželi se faktů,“ uvádí Andrej Čírtek.
Podrobnosti naleznete v přiloženém otevřeném dopise:

Dopis_Upozornění na netransparentní a věcně nesprávnou komunikaci

NOVOMATIC truchlí nad ztrátou Nikiho Laudy

Také skupina NOVOMATIC truchlí nad ztrátou jedinečné osobnosti. Slavný bývalý pilot Formule 1 byl od roku 2014 hlavním ambasadorem společnosti NOVOMATIC. Niki Lauda, celým jménem Andreas Nikolaus Lauda, zemřel v pondělí 20. května ve Švýcarském Curychu.

„S těžkým srdcem dáváme sbohem našemu váženému kolegovi a příteli Niki Laudovi. Rodine vyjadřujeme naší upřímnou soustrast. Byla nám čest a potěšení s ním pracovat,“ řekl Harald Neumann, výkonný ředitel společnosti NOVOMATIC.
Niki Lauda byl rakouský pilot formule 1, trojnásobný mistr světa z let 1975, 1977 a 1984. Po skončení závodní kariéry působil jako komentátor závodů na německé televizi RTL. Kromě toho byl aktivní pilot a majitel letecké společnosti Lauda Air a Niki.

Ve svých devatenácti letech se rozhodl, že nebude pokračovat ve šlépějích své rodiny, ale začne s kariérou závodního jezdce. Ve formuli 1 debutoval v roce 1971. Postupně se vypracoval až do stáje Ferrari, s níž v roce 1975 získal svůj první titul.

V roce 1976 jej však postihla tragická nehoda na okruhu Nürburgring, kterou jako zázrakem přežil. Jeho formule vyjela z tratě, narazila do bariér a skončila v plamenech. Nebýt zásahu čtyř jezdců, Lauda by jistě uhořel.
Po zotavení a sérii plastických operací se pustil zpět do závodění, a ještě dvakrát získal titul mistra světa. Poslední závod jel v roce 1985. Po ukončení závodní kariéry se začal věnovat závodům ze strany experta a komentátora, začal s podnikáním.

Spolupráci se skupinou Novomatic zahájil Niki Lauda v roce 2014, kdy se stal se svojí neodmyslitelnou červenou čepicí doplněnou o písmeno N ambasadorem skupiny Novomatic na vybraných rakouských a zahraničních akcích.
Niki Lauda nás opustil 20. května ve věku sedmdesáti let. „S hlubokým smutkem oznamujeme, že náš milovaný Niki v pondělí pokojně zemřel v rodinném kruhu. Jeho neúnavná činorodost, jeho přímočarost a jeho odvaha zůstanou pro nás pro všechny vzorem a měřítkem. V soukromí byl milující a starostlivý manžel, otec a dědeček a bude nám chybět,“ uvedla rodina v prohlášení adresovaném médiím.

Děkujeme za vše, Niki.

Firma EDP chce postavit u Holubic obchodní centrum

Firma EDP, která připravuje otevření casina v katastru obec Holubice u dálničního exitu z D1, má v plánu další rozvoj lokality. Projekt má tři fáze: V první se otevře casino v již stojícím objektu, v druhé bude přistaven hotel s restaurací a ve třetí proběhne dostavba nákupního centra. „Jedná se o zanedbané místo oddělené od obce dálnicí, které by se mělo proměnit v živou obchodní zónu, kde bude casino pouze jednou ze služeb. Na druhou stranu právě otevření casina je rozhodující pro příjem do obecního rozpočtu,“ upozorňuje Andrej Čírtek, tiskový mluvčí společnosti EDP.

Pro realizaci projektu je důležitý i postoj občanů Holubic, který se projeví v referendu ke casinu chystaném zároveň s volbami do Evropského parlamentu. „V referendu nestojí otázka, zda se zakáže casino, ale zda se v něm zakáže jeden druh her, konkrétně hra technická. Bez ohledu na výsledek referenda tedy můžeme casino otevřít, ale bez technické hry by zmizely příjmy pro obec, které se odvíjí právě od počtu zařízení technické hry,“ upozorňuje Andrej Čírtek.

Část diskuse se točí i okolo smlouvy na ochranu investice do casina, která byla v minulosti mezi obcí a společností EDP uzavřena: „Překvapuje nás, že někdo, kdo nenese vůbec žádnou odpovědnost, přesvědčuje lidi, že porušit smlouvu je standardní chování a že za porušování smluv nikomu nic nehrozí. Ať si o tom lidé udělají názor sami,“ uvádí Andrej Čírtek.

Projekt casina v katastru Holubic firma připravovala několik let. Casino by představovalo konkurenci pro několik dalších obdobných podniků v okolí dálnice D1 nacházejících se v Popůvkách, na Rohlence a v obchodní zóně Olympia. Andrej Čírtek uvádí: „V okolí dálnice D1 stojí několik casin, které žádnou veřejnou diskusi nevzbudily. Žádný negativní vliv nemají, naopak generují podstatný příjem do rozpočtu menších obcí. Domníváme se, že po otevření casina místní rychle poznají, že to, čím autoři kampaně proti casinu občany straší, prostě není pravda.“

Omezení jednoho casinového projektu se nijak nedotýká široké celostátní nabídky různých sázkových her. Jen ulehčí situaci konkurenčním provozovnám v okolí.

Argumenty o casinu

Základní argumenty firmy EDP pro projekt casina jsou následující:
1) Zásadní rozdíl oproti době před pěti lety je, že všechny casinové hry jsou legálně nabízené na internetu a jsou dostupné všem občanům ČR včetně obyvatel Holubic. Otevření jednoho casina tedy na dostupnosti hazardních her, rulety, pokeru, či automatů, nic nemění.
2) Casinu se díky regulaci novým zákonem o hazardních hrách vrací statut kulturního místa, kam se člověk chodí bavit. Zatímco tvrdé hazardní hry jsou nebezpečné hlavně online svou lehkou dostupností i pro mládež, do kamenného casina se člověk musí fyzicky dostavit, zaregistrovat se a časem odejít. Po dvou hodinách se hra povinně přerušuje, na speciálním displeji se nepřetržitě zobrazuje, kolik už hráč celkově vsadil.
3) Tvůrci kampaně straší kriminalitou a tím, že obec bude vydělávat na prohrách v místním casinu. To je nesmysl: Casino s registrací a desítkami kamer vně i uvnitř žádnou kriminalitu nezpůsobuje. Příjem Holubic nezávisí na prohrách v místním casinu, ale na celkovém výtěžku hazardní daně po celé ČR. Už nyní mají Holubice malý příjem z celostátně dostupných hazardních her (online casina a online sázení, stírací losy, loterie apod.).
4) Naše skupina provozuje největší síť casin v ČR, zejména u hranic. Naše zkušenost je taková, že naprostá většina hráčů se jezdí do casin pobavit, a to nejen sázkovými hrami, ale i doprovodným kulturním programem či v restauraci. Poté, co stát konečně zlikvidoval masový výskyt heren nízkého standardu, vracíme casinové zábavě úroveň, kterou má mít.
5) Věříme, že doba je někde jinde a lidé nebudou podléhat bezdůvodnému strašení a nepravdám. V situaci, kdy jsou všechny sázkové hry za nejvyšší sázky dostupné každému Čechovi online a kdy je kamenné casino velmi přísně regulované, není racionální důvod bránit projektu, který je jen jedním z několik stejného druhu v okolí Brna.

Kovovýroba z Rousínova dává práci řadě firem na Moravě

Desítky milionů korun měsíčně tvoří obrat moderního závodu v jihomoravském Rousínově,
který pro nadnárodní skupinu Novomatic vyrábí kovové díly pro montáž výherních přístrojů.
Prakticky stejný objem ale pro společnost EDP vyrábějí subdodavatelé téměř z celé Moravy.
Zhotovené kovové díly se následně využívají na montážních linkách v nedalekých
Komořanech, EDP je ale dodává také do dalších montážních podniků v rámci skupiny
Novomatic. Měsíčně se v Rousínově zpracuje řádově pět set tun hutního materiálu.

„V období současného hospodářského růstu nestíháme všechny potřebné díly vyrobit vlastními
silami. Proto velkou část produkce nakupujeme od našich dodavatelů,“ říká Libor Benda, výrobní
ředitel provozu KOVO, a doplňuje. „Dodáváme externím firmám práci pro více než 500 zaměstnanců.“
Subdodavatelé jsou firmy převážně z Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Spolupráce je dlouhodobá, už proto, že ovzorkování sortimentu a vyškolení nového dodavatele trvá
minimálně půl roku. Řada firem spolu s kovovýrobou EDP vyrostla. Důvody tak masivního zadávání
výroby spočívají v tom, že firma se nechce spoléhat jen na vlastní kapacity, ale mít oboustranně
výhodná partnerství. Alois Slezáček, jednatel společnosti EDP, uvádí: „Zadávání zakázek českým
firmám je naše dlouhodobá strategie; chceme, aby se našim dodavatelům dařilo a prosperovali spolu
s námi.“

V současnosti v několika provozech EDP v Rousínově a Komořanech pracuje 1200 zaměstnanců.
Jedná se o moderní závody, provoz zaměřený na kovovýrobu byl otevřen v roce 2002 a průběžně se
investuje do jeho rozšiřování i kapitálového vybavení. Zatímco nedaleká montáž výherních přístrojů
v Komořanech si vystačí s ranní směnou, v kovovýrobě v Rousínově je provoz třísměnný. Kromě
Komořan dodává provoz KOVO své produkty též do dalších tří montážních závodů skupiny
Novomatic, jednoho v Rakousku a dvou v Německu.

Robotizace a masivní investice do výroby

Z důvodu, aby uspokojili nabídku odběratelů, se v kovovýrobě vydali již zmíněnou cestou zadávání
zakázek subdodavatelům, především z regionů s vyšší nezaměstnaností, protože vlastních
pracovníků pociťuje firma dlouhodobý nedostatek. Druhou cestou jsou masivní investice do nových
strojů, automatizací a robotizací, které zvyšují produktivitu práce, aniž by rostly požadavky na další
pracovní sílu. Při prohlídce provozu narazí návštěvník na řadu zajímavých strojů a řešení.

„Plechy řežeme laserem, konkrétně strojem TruLaser Fiber TRUMPF, jehož pořizovací cena činila
osmnáct milionů korun. Nejdražší bylo automatické ohraňovací centrum FIN-POWER za 25 milionů
korun,“ vypočítává Libor Benda. Nejvíce si ale cení robotizovaných pracovišť. „Robotická ohýbací
buňka TruBend stála více než dvanáct milionů, ale svým výkonem a úsporou lidské práce se nám tato
investice do dvou let vrátí. Zdůraznil bych také investici do brousících robotických buněk. Robotizovat
oblast broušení tenkých plechů je poměrně náročné a s firmou ROBOTEC jsme jedním z průkopníků
této technologie v České republice.“

Výroba v Rousínově jede na plné obrátky. Obří parkoviště před provozem KOVO je po celý den
zaplněné, při střídání směn před bránu zajíždějí po dohodě s Jihomoravským krajem linkové
autobusy. I přes nedostatek pracovníků se firmě dlouhodobě daří plnit zakázky a nadále roste. „V
polovině roku 2019 plánujeme zahájení stavby hutního skladu a nové výrobní haly,“ doplňuje Libor
Benda.

Stroje z Komořan na jihu Moravy fungují až ve středoamerickém Hondurasu

Minimálně pět tisíc videoloterijních terminálů různých typů opustí každý měsíc prostornou
montážní halu v jihomoravských Komořanech. Stroje se zde vyrábějí pro nadnárodní skupinu
Novomatic a naprostá většina jich je určena pro export. Společnost EDP, která je vyrábí, má
vlastní kovoobráběcí provoz, kamenickou i truhlářskou dílnu. V prostorech za vlastní výrobní
linkou jsou rozlehlé sklady a předmontáž jednotlivých komponent strojů. Šikovnost českých
rukou je možno obdivovat na finálních výrobcích při výstupní kontrole a v expedici, kde se
hotové stroje balí a připravují na export.

„Na montáži pracuje 160 kmenových zaměstnanců a zhruba čtyřicet externích. Potřebovali bychom
nabrat kolem padesáti kmenových zaměstnanců,“ poukazuje výrobní ředitel Jiří Eck na potíže
s nedostatkem personálu, které trápí nejeden podnik v České republice. Právě proto vypomáhají
agenturní zaměstnanci.

Vysoká variabilita výroby

Velká tabule na zdi v rozlehlé výrobní hale ukazuje, jak si stojí výroba na každé ze čtyř linek. Čísla
ukazují aktuální stav výroby, plán a jeho plnění. V každém okamžiku je tedy dokonalý přehled o stavu
výroby. Mezi jednotlivými linkami jsou vyznačeny široké cesty, po nichž zaměstnanci logistiky
navážejí na elektrovozících jednotlivé komponenty, ať už ze skladů nebo z předmontáže. Každý díl
má své místo a pod šikovnýma rukama dělníků roste nový stroj doslova před očima.

„Každý stroj se skládá zhruba ze 450 součástek, z toho 300 si jsme v EDP schopni vyrobit sami.
Tabule, která ukazuje stav výroby, je s jednotlivými linkami propojena čidly, takže výkon měří relativně
přesně,“ popisuje výrobní ředitel. Když jsou čísla výrazně jiná oproti plánu, začnou blikat. „Jsou ale
specifické situace, kdy je neplnění v pořádku. Může jít třeba o problémy s materiálem, nebo neshodu
dílů. Popřípadě rozjezd nového výrobku, ta tabule je jenom orientační,“ zdůrazňuje Jiří Eck.

Typy strojů, které z linky sjíždějí, jsou značně variabilní. Podle toho, co si zákazník objedná. Vedle
sebe tak mohou v jeden moment stát základní videoloterijní terminály spolu s luxusnějšími zařízeními
s několika velkoplošnými obrazovkami. Na výstupní kontrole třeba nyní technici testují
automatizovanou ruletu. Podle jazyka na ovládacích prvcích lze snadno zjistit teritorium, kam mají
stroje namířeno. Někdy se k expedici dostanou jen předmontované bedny bez samotné elektroniky.
To proto, že zejména v Německu a v Rakousku si podle Jiřího Ecka partnerské provozy některé stroje
kompletují samy.

Honduras i americká armáda

„Vyváží se drtivá většina produkce. Velký díl míří do států Evropy, ale dodávali jsme i na americký
kontinent. Asi nejexotičtější destinací byl Honduras. Vyráběli jsme dokonce stroje pro americké
vojenské základny,“ přibližuje Jiří Eck. Forbesy od Novomaticu jsou samozřejmě instalovány i
v Česku. Ve většině případů na nich ale hrají lidé z Rakouska a z Německa, kteří je v České republice
vysloveně vyhledávají.

Zhruba 10 % produkce tvoří repase. Hry se vyvíjejí, zákazníci vyžadují stále nové. V případě takové
repase se zařízení odstrojí, materiál se pečlivě roztřídí, co je možné recyklovat, se recykluje. Po
nezbytné povrchové úpravě se do zařízení instaluje nová hra. Na repase je vyčleněna celá jedna
montážní linka.

V roce 2018 opustilo brány výrobní haly celkem 60 301 ks strojů, téměř o dva a půl tisíce kusů více,
než v roce 2017. Největší podíl činily kompletní automaty včetně elektroniky, těch bylo 38 948 kusů,
kovových skeletů v Komořanech vyrobili 14 893 kusů a 6460 kusů činily přestavby.

I přes nedostatek pracovníků se výrobě daří plnit zakázky. Linka jede na jednu směnu, takže má další
potenciální kapacitu na navýšení pro výroby. „Dnes je samozřejmě složité při nízké nezaměstnanosti
v regionu pracovní sílu sehnat. Na samotnou montáž nepotřebujeme kvalifikované, spíše šikovné lidi.
Nabízíme práci na ranní směnu, máme dotované obědy, před Vánoci organizujeme pro zaměstnance
společenské setkání, pravidelně odměňujeme pracovníky, kteří dosáhli pracovního jubilea,“
vypočítává benefity Petra Durajová, personální ředitelka EDP. Tím hlavním benefitem je ale zajímavá
a variabilní práce v čistém a nehlučném provozu.