KARIÉRA – FORMULÁŘ

    Uděluji tímto souhlas společnosti European Data Project s.r.o., IČ: 61063517, aby ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (známé jako GDPR) zpracovala tyto osobní údaje za účelem výběrového řízení na obsazení pracovních pozic. Tento můj souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv písemně odvolat. Souhlasím, aby poskytnuté údaje byly uchovány po dobu 1 roku pro případná další výběrová řízení.