Vyjádření společností European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s.

Vyjádření společností European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s., k článku „Hazardní firmy lobbují v obcích. Podpora ministerstva už je jistá, slibují“, uveřejněnému dne 28.6.2023 na internetových stránkách www.seznamzpravy.cz

Společnosti European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s., patřící do skupiny Novomatic, důrazně odmítají tvrzení uvedená v článku „Hazardní firmy lobbují v obcích, kterých . Podpora ministerstva už je jistá, slibují“, zveřejněném dne 28.6.2023 na internetových stránkách www.seznamzpravy.cz., dle kterých je měl na jednání zastupitelstva obce Tuchoměřice, dne 21.6.2023, zastupovat pan Jiří Bunda, a to jako zástupce investora developerského projektu výstavby kasina.

Žádná ze společností skupiny Novomatic není investorem připravovaného developerského projektu a na jednání zastupitelstva nevyslala žádného zástupce. V případě realizace developerského projektu výstavby budovy kasina je společnost Paradise Casino Admiral, a.s., připravena jednat s developerem o provozu kasina, ale na uvedeném projektu se v přípravných fázích neúčastní.

Dále chceme zdůraznit, že žádný zástupce našich společností se nezúčastnil schůzky na Ministerstvu financí, která by se týkala jednání o hazardní dani, kterou zmínil pan Jiří Bunda. Jak ostatně Ministerstvo financí potvrdilo, žádná taková schůzka mezi panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a zástupci hazardního průmyslu neproběhla. Odmítáme tedy tvrzení uvedená v článku, která naznačují, že by se naše společnosti podílely na takových jednáních. Odmítáme tvrzení, že by naše společnosti uplatňovaly lobbistický vliv na ministerstvo.

Společnosti European Data Project s.r.o. a Paradise Casino Admiral, a.s. dodržují veškeré právní předpisy a normy platné v České republice. Jsme připraveni spolupracovat s příslušnými úřady a orgány ve všech záležitostech týkajících se naší činnosti a transparentně plnit veškeré své povinnosti.

K probíhající diskuzi nad rozpočtovým určením výnosu daně z hazardních her uvádíme, že máme za to, že v dosavadní diskuzi o rozpočtovém určení výnosu daně z technické hry zcela zapadá skutečnost, že příjem obcí, které na svém území umožňují provoz kasin a heren, se v důsledku změny v přerozdělení výnosu daně z technických her provozovaných na internetu sníží o cca. 50%, přičemž tuto změnu, považujeme za logickou a správnou. Naopak v případě přerozdělení výnosu daně z technické hry provozované v tzv. „kamenných“ provozovnách je dle našeho názoru správné zachovat stávající systém rozdělení, neboť je v souladu se zájmy obcí a respektuje jejich preference a významně snižuje korupční potenciál, protože obci je předem známo, jaké příjmy může očekávat. V této souvislosti si je rovněž nutné uvědomit, že přítomnost velkých kasin na území obce přináší i významné náklady pro obce. V první řadě se jedná o náklady vynakládané na správní činnosti spojené s povolením provozu kasina. Tyto náklady mohou zahrnovat zaměstnání dodatečných zaměstnanců, jejich vyškolení, správu a další náklady spojené s regulací kasina. Provoz velkého kasina může současně vyžadovat rozšíření nebo vylepšení místní infrastruktury, jako jsou cesty, parkoviště, kanalizace a vodovodní systémy. Obec musí investovat do těchto infrastrukturních projektů, aby zajistila dostatečnou kapacitu a pohodlí pro návštěvníky kasina. Je nutné upozornit, že v případě malých obcí počet návštěvníků kasina může mnohdy převyšovat počet obyvatel obce, což pro obce může znamenat i mnohamilionové náklady. Pokud obce na svém území povolí provoz heren a kasin, je zcela správně, že za toto obdrží podíl na výnosu z daně z hazardních her. V daném případě se jedná o obdobný princip jako u výnosu daně z nemovitostí. Obce, které na svém území povolí například vznik průmyslových či obchodních zón, mají následně výnos daně z nemovitostí, která je spojena s touto výstavbou.

Případná změna rozpočtového určení výnosu daně z technických her by nutně přinesla i významné negativní dopady pro veřejné rozpočty, a to ve výši vyšších jednotek miliard korun.