Zahájení nového školního roku 2020/2021 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově

Zahájení nového školního roku 2020/2021 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově za účasti zástupců firmy European Data Project s.r.o. Komořany.

Při příležitosti zahájení školního roku byla dne 1. 9. 2020 slavnostní otevřena nově zrekonstruovaná výdejna pro praktické vyučování žáků oboru Operátor skladování. Na rekonstrukci se finančně podílela také naše společnost.
Slavnostního přestřižení pásky byl přítomen ředitel závodu Rousínov pan Richard Voborný.
Přejeme žákům šťastné vykročení do nového školního roku a těšíme se na spolupráci při realizaci odborných praxí studentů v naší společnosti!